livescoreza.com
Menu

การประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของอเมริกาทั้งหมด

ในปี 2019 Qcells ได้เปิดโรงงานขนาด 300,000 ตารางฟุต (28,000 ตารางเมตร) ใน Dalton ซึ่งประกอบโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ 1.7 กิกะวัตต์ในแต่ละปี บริษัทกล่าวว่าเป็นโรงงานผลิตแผงโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก โรงงานแห่งใหม่จะมีกำลังการผลิต 1.4 กิกะวัตต์ เมื่อโรงงานแห่งที่สองถูกสร้างขึ้น Qcells จะควบคุม แหล่งที่มา แผงโซลาร์เซลล์ เกือบหนึ่งในสามของการประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของอเมริกาทั้งหมด บริษัทกล่าว

โพสต์โดย : nomnom22 nomnom22 เมื่อ 19 มี.ค. 2566 00:34:17 น. อ่าน 67 ตอบ 0

facebook